راهنمای ثبت نام

شرایط ثبت نام دوره ها:

1.برای دوره های خردسالان ثبت نام فقط در ترمهای تابستانی انجام میگیرد.

2.ثبت نام دوره های کودکان(سنین 8تا12)سال در طول سال ثبت نام انجام رگفته و با رسیدن به حد نصاب کلاسی دوره شروع خواهد شد.

-برای زبان آموزانی که قبلا در دوره های آموزشی شرکت کرده اند تعیین سطح شفاهی انجام خواهد گرفت.

3-برای سطوح متوسطه گذراندن دوره های مبتدی الزامی بوده بدون داشتن هیچ پیش زمینه ای امکان ثبت نام در این دوره وجود ندارد.

-سطوح کلاسی با تعیین سطح تعیین شده و هیچ گونه دلخواهی برای درخواست شزکت در یک کلاس بخصوص پذیرفته نمیشود.

4.ثبت نام سطوح بزرگسالان با تعیین سطح انجام میشود.برای زبان آموزان این موسسه داشتن کارنامه های ترم قبل وگذراندن پیش  نیازها الزامی میباشد.

ثبت نامهای جدید همه روزه در ساعات کاری موسسه وجود دارد.

به هنگام ثبت نام حضور اولیا وتکمیل فرم ثبت نام توسط اولیا الزامی میباشد.

ثبت نام برای دوره صرفا تابستانی انجام نمیشود.باتوجه به شهریه های پایین فقط ثبت نامهای دائمی انجام میگیرد.

از شرکت درجلسات به صورت آزمایشی معذور هستیم.

داشتن تصویر شناسنامه از صفحه اول و یک قطعه عکس 3در4 واصل شناسنامه الزامی میباشد.

---------

در ثبت نامهای آنلاین که مخصوص زبان آموزان این موسسه میباشد ثبت نام در دوره جدید با شزایط زیر مقدور خواهدبود

1.داشتن همه نمرات چهارگانه که به معنی شرکت در هر چهار آزمون میباشد.

2.درصورت عدم شرکت در هریک از آزمونها یا چند آزمون ثبت نام در دوره جدید امکان پذیر نمیباشد.

3.ثبت نام در دوره جدید بعد از امتحان فاینال و در صورت دریافت حداقل نمره قبولی مقدور خواهدبود.

4.زمان ثبت نام در دوره جدید در کانال موسسه اعلام و زبان آموز موظف به ثبت نام تا بسته شدن لیست که 24 ساعت از زمان اعلام ثبت نام است می باشد.

5.درصورت عدم ثبت نام در بازه زمانی با بسته شدن لیست امکان ثبت نام مجدد وجود ندارد.

6.پرداخت شهریه به صورت آنلاین بوده وهیچگونه وجه نقدی دریافت نخواهدشد.

با رعایت همه موارد اعلام شده ما را دراداره کردن و برگزاری منظم همه مراحل مساعدت فرمایید.