پارسه نوین

1397/09/08

باهم

بهترین نتیجه در همکاری هست. 10 نکته برای آن که یک زبان‌آموز موفق باشید ...

بیشتر
پارسه نوین

1397/09/08

مابهترینیم

درکاری که انجام میدهیم ما بهترین هستیم. 1.تحصیلات مرتبط دانشگاهی را در این زم...

بیشتر
پارسه نوین

1397/09/08

TOEFL

۱- آشنایی با آزمون تافل اینترنتی TOEFL IBT در حال حاضر تافل آی بی تی، تنها ...

بیشتر